Menu Zamknij

Intencje Żywego Różańca – czerwiec 2024

Intencja papieska

Za uchodźców

Módlmy się, aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.

 

I Róża Kobiet – o głęboką, trwałą i owocną miłość do Jezusa dla dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej oraz młodzieży, która przyjęła Sakrament Bierzmowania

II Róża Kobiet – o wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie zło

III Róża Kobiet – w intencji maturzystów o dobre rozeznanie drogi życiowej

IV Róża Kobiet – o wytrwałość w powołaniu dla kapłanów i osób życia konsekrowanego oraz o Boże Błogosławieństwo dla wiernych modlących się za kapłanów

 

I Róża Mężczyzn – o opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną

II Róża Mężczyzn – o światło Ducha Św. dla mieszkańców Europy w wyborach do Europarlamentu