Menu Zamknij

Intencje Żywego Różańca – lipiec i sierpień 2024

Intencja papieska

Lipiec – o opiekę duszpasterską nad chorymi.

Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dał przyjmującym go osobom oraz ich bliskim siłę od Pana, stając się dla wszystkich widocznym znakiem współczucia i nadziei.

Sierpień – za przywódców politycznych

Módlmy się, aby przywódcy polityczni służyli obywatelom, pracując dla integralnego rozwoju człowieka i dla dobra wspólnego, szczególnie troszcząc się o najuboższych i o tych, którzy stracili pracę.

 

I Róża Kobiet – o dobre, bezpieczne i szczęśliwe wakacje dla dzieci, młodzieży i rodzin, o zachowanie wiary

II Róża Kobiet – za chorych, cierpiących, starszych, samotnych, bezrobotnych i poszukujących pracy, opuszczonych i bezdomnych z naszej Parafii

III Róża Kobiet – intencja dziękczynna za zakończony rok szkolny oraz w intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli, wychowawców, katechetów i rodziców.

IV Róża Kobiet – o pokój na świecie zwłaszcza w tych rejonach, gdzie trwają wojny; w Ukrainie i Strefie Gazy

I Róża Mężczyzn – o trzeźwość w rodzinach naszej Parafii i w naszej Ojczyźnie

II Róża Mężczyzn – za prześladowców Kościoła, aby przez modlitwy swoich ofiar doświadczali łaski opamiętania i nawrócenia

Boże Ciało 2024

Przeszliśmy w uroczystej procesji z kościoła CHJZ do kościoła św. Józefa, pokazując Bogu nasze miejsce gdzie żyjemy, spotykamy się, chodzimy do sklepów i na spacery. Chcemy żeby nam towarzyszył ale także żeby inni dołączali do wspólnej drogi. Bóg zapłać Wszystkim za przygotowania i udział. autor zdjęć: Marek Barański

Intencje Żywego Różańca – czerwiec 2024

Intencja papieska

Za uchodźców

Módlmy się, aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.

 

I Róża Kobiet – o głęboką, trwałą i owocną miłość do Jezusa dla dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej oraz młodzieży, która przyjęła Sakrament Bierzmowania

II Róża Kobiet – o wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie zło

III Róża Kobiet – w intencji maturzystów o dobre rozeznanie drogi życiowej

IV Róża Kobiet – o wytrwałość w powołaniu dla kapłanów i osób życia konsekrowanego oraz o Boże Błogosławieństwo dla wiernych modlących się za kapłanów

 

I Róża Mężczyzn – o opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną

II Róża Mężczyzn – o światło Ducha Św. dla mieszkańców Europy w wyborach do Europarlamentu