Menu Zamknij

Historia Parafii

Początek…

Wspólnota nasza jest młoda, funkcjonuje od roku 2002 i jest ciągle na etapie budowy. Erygowanie parafii Chrystusa Jedynego Zbawiciela miało miejsce w 1998 roku a pierwszym Proboszczem był ksiądz Piotr Kłosowski. Jednak sprawowanie liturgii w obecnej kaplicy rozpoczęło się pierwszego sierpnia 2002 roku, po podziale istniejącej dotąd Parafii. Proboszczem Parafii został ksiądz Marek Frąszczak. Pomagał mu ksiądz Wojciech Rzeźnik. W dopiero co wybudowanej kaplicy odprawiona została po raz pierwszy Msza Święta. 25 sierpnia w kaplicy zawisł pierwszy obraz Miłosierdzia Bożego. Od początku Parafianie czynnie uczestniczyli i uczestniczą do dziś, w budowie i wyposażaniu kościoła i Parafii, ofiarowując m.in. dzwonki, trybularz, stuły, puszkę do Najświętszego Sakramentu, kielich, lekcjonarz, pulpit pod mszał, stoły, krzesła i wiele innych.

I Komunia Święta

W maju 2003 po raz pierwszy odbyła się I Komunia Święta dzieci oraz Sakrament bierzmowania udzielony przez ks. bp. Grzegorza Balcerka. 25 sierpnia, dekretem księdza Arcybiskupa, nowym wikariuszem naszej Parafii został ksiądz Paweł Froelich. Księdza Wojciecha Rzeźnika pożegnaliśmy 31 sierpnia. Rok 2003 upłynął też pod znakiem prac przygotowawczych pod budowę kościoła – fundamenty, uzbrojenie terenu, zbiórka materiałów.

Relikwie

Pierwsze relikwie w naszej kaplicy pojawiły się w marcu 2004 – były to relikwie św. Faustyny Kowalskiej z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie. Kolejne relikwie zostały sprowadzone w luty 2005, były to relikwie błogosławionej s. Sancji Janiny Szymkowiak, a w kwietniu, z wyprawy do Fatimy, ksiądz Paweł przywiózł relikwie bł. Dzieci z Fatimy Franciszka i Hiacynty Marto.

Pierwsza Msza Święta w nowym kościele

W roku 2005 stanął kościół w stanie surowym. Pozwoliło to na odprawienie 24 grudnia pierwszej uroczystej Mszy Świętej. Pasterkę odprawił i wygłosił homilię ks. bp. Grzegorz Balcerek. Do żłóbka wniesione zostało Dzieciątko Jezus, poświęcone i przywiezione z Betlejem z Bazyliki Narodzenia Jezusa.

Rok 2006

W marcu 2006 Parafia wzbogaciła się o Kamień z Najświętszego Grobu Pana Jezusa w Jerozolimie oraz Kamień z Jeziora Galilejskiego, poświęcony przez Jana Pawła II. W kwietniu Parafia otrzymała od ks. arcybiskupa Reinholda Lettemana z Münster list wraz z relikwiami Błogosławionego Kardynała Clemensa von Galen i Błogosławionej Siostry Marii Euthymi Üffing. W lipcu tegoż roku ksiądz Paweł otrzymał od Siostry Przełożonej Sanktuarium Świętej Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach relikwie świętej Matki Urszuli Ledóchowskiej. 29 października odbyła się w naszej Parafii pierwsza Wizytacja Kanoniczna z udziałem księdza Biskupa Zdzisława Fortuniaka.