Menu Zamknij

Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” /KKK 1213/

Terminy udzielania sakramentu:

  • w III sobotę miesiąca o godzinie 18:00
  • w I, II i IV niedzielę miesiąca o godz. 13:15 (w wakacje o godz. 12:00)

Dwie katechezy przygotowujące:

  • I katecheza: w pierwsze poniedziałki miesiąca – dla rodziców dziecka,
  • II katecheza: w sobotę przed drugą lub przed czwartą niedzielą miesiąca – dla rodziców dziecka i rodziców chrzestnych.

UWAGA – w okresie epidemii jedna katecheza przygotowująca w II i IV sobotę miesiąca, po Mszy św. o 18.00, ok. 18.50.

Dokumenty, które należy złożyć w biurze parafialnym po odbyciu I katechezy:

  • akt urodzenia dziecka
  • akt zawarcia sakramentu małżeństwa
  • zaświadczenie rodziców chrzestnych z parafii zamieszkania, będące potwierdzeniem, iż są osobami wierzącymi i praktykującymi.