Menu Zamknij

Kategoria: Intencje Żywego Różańca

Intencje Żywego Różańca – kwiecień 2024

Intencja papieska
O szacunek do kobiet
Módlmy się, aby wewnętrzne bogactwo i godność kobiet były szanowane we wszystkich kulturach i aby zniknęło zjawisko dyskryminacji, które przynosi tyle cierpienia w różnych częściach świata.

I Róża Kobiet – za dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej i ich rodziców i bliskich

II Róża Kobiet – w intencji młodzieży przyjmującej sakrament Bierzmowania i ich rodzin

III Róża Kobiet – o miłość i wierność dla małżonków oraz o świętość rodzin naszej parafii

IV Róża Kobiet – o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św. i ich rodzin

I Róża Mężczyzn – za Ojca Świętego Franciszka i cały Kościół II Róża Mężczyzn – w intencji kleryka Jana oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii i wytrwanie w powołaniu

Intencje Żywego Różańca – marzec 2024

Intencja papieska

Za współczesnych męczenników

Módlmy się za tych, którzy w różnych częściach świata narażają swoje życie z powodu Ewangelii, aby rozpalali Kościół swoją odwagą i misyjnym entuzjazmem.

 

I Róża Kobiet – za wszystkich Parafian o wielkopostne nawrócenie

II Róża Kobiet – za zespoły Caritas i wolontariuszy

III Róża Kobiet – o zdrowie dla Krystyny

IV Róża Kobiet – o pokój w Ukrainie, na Bliskim Wschodzie, w Europie, w świecie, w naszej Ojczyźnie i nas samych

 

I Róża Mężczyzn – o dobre porozumienie w sprawie nauki religii w szkole

II Róża Mężczyzn – za uwikłanych w nałogi

Intencje Żywego Różańca – luty 2024

Intencja papieska

Za nieuleczalnie chorych

Módlmy się, aby osoby nieuleczalnie chore oraz ich rodziny zawsze miały niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno medyczne jak i ludzkie.

 

I Róża Kobiet – za osoby życia konsekrowanego

II Róża Kobiet – o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

III Róża Kobiet – o opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną

IV Róża Kobiet – o zakończenie działań zbrojnych między narodami

 

I Róża Mężczyzn – o zdrowie dla Justyna

II Róża Mężczyzn – w intencji młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania

Intencje Żywego Różańca – styczeń 2024

Intencja papieska

O docenienie daru różnorodności w Kościele.
Módlmy się do Ducha Świętego, aby pomógł nam rozeznać dary różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkryć bogactwo wielu tradycji liturgicznych wewnątrz Kościoła.

 

I Róża Kobiet – za matki oczekujące narodzin dziecka, za dzieci poczęte, za ich ojców i za obrońców życia

II Róża Kobiet – za małżeństwa, które cierpią z powodu braku dziecka, aby Pan – Dawca Życia – pozwolił im cieszyć się upragnionym potomstwem

III Róża Kobiet – w intencji dziękczynnej za dary otrzymane w 2023 roku

IV Róża Kobiet – o zdrowie dla Justyny i Małgorzaty

 

I Róża Mężczyzn – za kapłanów i o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

II Róża Mężczyzn – za Ojczyznę naszą: za rządzących, aby zabiegali o pokój i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców

Intencje Żywego Różańca – grudzień 2023

I Róża Kobiet – W int. zespołów śpiewaczy naszej parafii

II Róża Kobiet – o pokój na świecie szczególnie na Ukrainie i Ziemi Świętej

III Róża Kobiet – Za chorych i cierpiących

IV Róża Kobiet – Za kleryka Jana i o powołania kapłańskie i zakonne

I Róża Mężczyzn – O dobre przeżycie czasu adwentu

II Róża Mężczyzn – W int. budowniczych, dobrodziejów i wszystkich prowadzących grupy duszpasterskie naszej parafii

Intencje Żywego Różańca – listopad 2023

I Róża Kobiet – za zmarłych w minionym roku

II Róża Kobiet – za zmarłych rodziców i rodzeństwo

III Róża Kobiet – o zdrowie dla Justyny i Małgorzaty

IV Róża Kobiet – za zmarłych członków Żywego Różańca oraz za zmarłych w czyśćcu cierpiących

I Róża Mężczyzn – za zmarłych dobroczyńców i budowniczych naszego kościoła

II Róża Mężczyzn – o pokój w Ziemi Świętej i w Ukrainie